Udskriv
Sideopsætning
Geologiske forudsætninger

Kilde: Henrik Ingermann Petersen, GEUS


Olie fra de dybe jordlag kan man se benævnt som stenolie i modsætning til f.eks planteolie. Dette bør ikke forlede én til at tro at olie er uorganisk og kommer fra "stenen". "Stenen" er blot det reservoir der indeholder kulbrinterne efter afslutning af en lang række processer som du kan læse om på dette websted. Den primære forudsætning for olie- og gas-forekomster er organisk stof der er undsluppet nedbrydning, fordi det er bevaret uden adgang af luftens ilt. Udgangsmaterialet kan f.eks. være plante-materiale i lighed med disse sumpcypres-skove (Taxodium) i den sydlige del af USA.


På de efterfølgende sider kan du læse om hvilke forudsætninger der skal være til stede, dels for at olien dannes, dels for at den samler sig i mere koncentrerede forekomster som muliggør udnyttelse. Oliegeologernes arbejde går bl.a. ud på at vurdere disse forudsætninger og sandsynlighederne for at forudsætningerne er tilstede. Hvis der herefter gøres fund i hver tredje til femte boring der gennemføres, har arbejdet været udført godt.