Udskriv
Sideopsætning
Modenhed

Grafik: DONG Energy

Kildebjergarten er moden. De dannede olie-dråber begynder at migrere ved hjælp af tyngdekraften. Andre kræfter er ved at folde lagene.

Indsynkning og temperaturstigning
En kildebjergart vil efter sin aflejring blive begravet af yngre aflejringer gennem geologisk tid. Da temperaturen stiger med dybden under jordens overflade, 1 grad pr. 30-40 meter, vil kildebjergarten blive udsat for stigende temperatur og tryk. Under denne proces vil kildebjergartens organiske materiale gradvist blive omdannet til kulbrinter, d.v.s. olie og gas. Kildebjergarten bliver moden.

Omdannelsen begynder ved ca. 60 grader, svarende til en dybde på omkring 2 km. Ved ca. 200 grader, svarende til en dybde på mere end 7 km, er omdannelsen normalt afsluttet.
Dansk kildebjergart i Central Graven
Det danske sokkelområde i Nordsøen strækker sig længst mod vest som en kile, der rækker ind over en del af det strukturgeologiske strøg: Central Graven [Geologisk ramme]. Udbredelsen af og dybden til skifre fra Juraperioden er i Central Graven, i modsætning til resten af dansk sokkelområde, gunstig for dannelse af olie og gas. Derfor er de danske olie- og gasfund primært gjort i Central Graven.

Aflejringer fra hele Juraperioden er sunket ind langs vestsiden af en regional NNV-SSØ forløbende hovedforkastningszone, "Coffee Soil forkastningen", der afgrænser Central Graven mod øst. Øst for forkastningen er kildebjergarterne overvejende umodne, og kun i specielle tilfælde vil der lokalt være dannet en mindre mængde kulbrinter.

Sumpgas - en helt anden historie
Sumpgas, som bl.a. kendes fra lag fra mellem-istidslagene i Nordjylland, må ikke forveksles med Juragassen i Centralgraven. Sumpgassen er dannet ved biologisk omsætning af det organiske materale (biogas), hvorimod Juragassen er dannet ved en temperaturkontrolleret omdannelse (termogen gas). Den biogene nordjyske gas var genstand for lokal udnyttelse under 2. verdenskring og i årene efter, men de dannede mængder er oftest alt for små til økonomisk udnyttelse.