Udskriv
Sideopsætning
Migration

Grafik: DONG Energy

Migration af olie fra lersten ind i sandstensfælde.

Uddrivning af den dannede olie fra kilden
Når olie eller gas er dannet i en kildebjergart, vil der begynde en naturlig uddrivning eller migration fra kildebjergarten. Den styrende kraft i denne migration er trykgradienter og forskelle i vægtfylde mellem kulbrinterne og vandet som oprindeligt udfylder porerne i kildebjergarten. Migrationen vil foregå dels i mikroporerne i kildebjergarten, dels i sprækker og tynde sandlag hvor permeabiliteten (flydeegenskaberne) er større.

Hvor flyder olien hen?
Migrationsvejen vil være både lateral (på langs i lagene) og vertikal (opad i yngre lag hvor trykket er lavere). Migrationsvejens længde bestemmes af kulbrintemægden som er til rådighed, tab i fælder og porerum undervejs, migrationslagenes permeabiltet samt den tid der er til rådighed for migration. I Centralgraven er migrationsvejens længde ofte kun nogle få kilomter. I Danmark er der dog set migrationsafstande på 50-60 km, idet olie fra kildebjergarten i Centralgraven gennem sandstenslag er migreret væk fra Centralgraven og 50-60 kilometer mod nordøst til Siri, Nini og Cecilie felterne.

En meget langsom proces
Migration vil begynde så snart en kildebjergart er moden, og den vil fortsætte så længe der stadig genereres kulbrinter. I Danmark har disse processer været aktive i mange millioner år, og også i dag dannes og migrerer kulbrinter i Centralgraven. Hastighederne i disse processer er normalt langt fra tilstrækkelige til at erstatte de kulbrinter der i historisk tid kan produceres fra felterne i Nordsøen.