Udskriv
Sideopsætning
Reservoirbjergart

Grafik: DONG Energy

Sandstensreservoir. Hulrummene mellem kvartskornene er fyldt med vand og olie.


Kilde: Bjarne Leth Nielsen, DONG Energy

Reservoirbjergart. Afrundede kvartskorn og små kalcitkrystaller udgør ca. 75% af reservoir-bjergartens volumen. De resterende 25% er porøsitet og til rådighed for vand, olie eller gas.


Ikke en "oliesø" men et reservoir med olie
En reservoirbjergart er en porøs bjergart som i sin porestuktur, d.v.s. hulrummene mellem mineral-kornene, indeholder vand, olie eller gas. Alle tre faser kan være til stede i reservoiret samtidig, gassen øverst, herefter olien, og nederst vandet der har størst vægtfylde. Reservoirbjergarter i den danske olieproduktion er enten kalk (kridt) eller sandsten.

Porerum og mineralkorn
Porøsiteten eller porerummet i en reservoirbjergart vil oftest være i størrelsesordenen 10-35%. De resterende 90-65% af reservoirbjergarten består af kvartskorn (sandstens-reservoirer) eller af kalkskaller fra døde mikroorganismer (kalkreservoirer).

Porøsiteten i en reservoirbjergart aftager med dybden, hvor sammenpresningen af bjergarten bliver større. Porøsiteten kan også reduceres ved kemisk udfældning af nye mineraler i porerummene. Porøsiteten er en vigtig reservoirparameter i forbindelse med beregningen af reserverne i et olie- eller gasfelt.

Kridtklinterne på Møn, Stevn Klint og i kridtgravene i Nordjylland er gode eksempler på kalkreservoir-bjergarter. Langs de danske kyster, hvor sand aflejres af strøm og bølger, ses nutidige eksempler på dannelse af sandstensreservoirer.

Olien flyder i mikrostrukturen
Kornstørrelsen og porerummenes størrelse i reservoirbjergarten er oftest under 1 millimeter. I en kalkreservoirbjergart er mikrostrukturen meget fin, og porerum og mineralkorn vil som regel kun kunne ses i lup eller mikroskop. Når kulbrinterne produceres fra reservoirerne, flyder olien eller gassen gennem mikrostukturen frem til produktionsboringerne. Den producerede olie vil erstattes ved udvidelse af den tilbageværende mængde i reservoiret eller ved indtrængende vand. De fleste oliefelter vil i løbet af deres levetid producere store vandmængder. Vandet pumpes normalt tilbage i reservoiret.


Kilde: Bjarne Leth Nielsen, DONG Energy

Reservoirsandsten fra Juraperioden. Sandstenen er blottet langs den skotske østkyst.

 

Kilde: Bjarne Leth Nielsen, DONG Energy

Blokke af sandsten i kontakt med marin-sandholdig lersten. Sandstenblokkene er opbrudt med udskridning i en gravitationsstrøm.