Udskriv
Sideopsætning
Fælde

Grafik: DONG Energy

Lagene er foldet og der er opstået en fælde i sandstenslag. Olie er migreret ind i toppen af fælden. I dette tilfælde er fælden ikke fyldt til spildpunktet.

Grafik: DONG Energy

Den strukturelle fælde er kuppelformet og lukket i "alle" retninger, hvorimod den viste stratigrafiske fælde er lukket ved en udkiling af reservoir-bjergarten.

Olien fanges i en fælde
En fælde er en geologisk struktur i hvilken kulbrinter samler sig og ikke kan slippe bort fordi de er omgivet af uigennemtrængeligt materiale.

Fra kildebjergart til fælde
Når olie eller gas migrerer væk fra sin kildebjerart, vil denne process fortsætte indtil olien f.eks. når frem til havbunden hvor den vil blive bakterielt omsat og derved mistet. Undervejs hertil vil olien kunne fylde lukkede strukturer i reservoirbjergarterne i undergrunden. Når en struktur er fyldt op med olie til sit spildpunkt, vil yderligere olie migrere videre mod havbunden eller blive fanget i den næste fælde.

Spildpunktet defineres som den dybde hvortil fælden kan fyldes hvis en tilstrækkelig mængde kulbrinter migrerer ind i fælden.

Strukturelle fælder
Man skelner mellem strukturelle og stratigrafiske fælder. En strukturel fælde kan f.eks. være et sandstenslag der har form som en omvendt tallerken. Reservoirbjergarten i fælden kan også på en eller flere sider være begrænset af forkastninger. Her afbrydes sandstenslagets udstrækning, og fældens tilstedeværelse er nu bestemt af en sand-mod-ler kontakt.Stratigrafiske fælder
En stratigrafisk fælde er ikke som en strukturel fælde afhængig af at lagene er deformeret på en bestemt gunstig måde, men er bestemt af reservoirlagets mineralsammensætning og dets porøsitet. Det kan f.eks. være et hældende sandstenslag som "opefter" gradvist bliver mere lerholdigt. Når lermængden bliver tilstrækkelig stor, falder lagets permeabilitet til et niveau hvor migration ikke længere er effektiv. Fælden er dannet.

Strukturelle og stratigrafiske fælder findes i både kalk og sandstensreservoirer, og begge fældetyper spiller en rolle i olie- og gasproduktionen i Danmark.