Udskriv
Sideopsætning
Forsegling

Grafik: DONG Energy

Forseglende lerlag over olie i sandstensfælde. Fælden er fyldt til sit spildpunkt.

Kan olien slippe ud af fælden?
En fælde skal være forseglet. Kulbrinter der migrerer ind i fælden, kan undslippe igen gennem utætte forkastninger eller gennem den overliggende bjergart hvis denne ikke har til strækkelig forseglingsevne (lav permeabilitet).

Forseglende bjergarter vil for eksempel være lerlag der overlejrer sandstensreservoirer. Eller der kan være tale om kalksten med lav porøsitet og permeabiltet som forsegler kalksten med høj porøsitet. Også saltlag kan forsegle reservoirer.


Opdriften
Kulbrinter er lettere end vand, og kulbrinter i en fælde øver derfor et opdriftstryk på det overliggende fældesegl. Hvis dette tryk under fældens fyldning overstiger seglets forseglende egenskaber (kapillærtryk), vil fælden lække. Dette kan i nogle tilfælde indtræffe inden fælden er fyldt til sit spildpunkt. Der er således grænser for hvor stor en kulbrintesøjle en given fælde kan tilbageholde, et forhold der er vigtigt i forbindelse med beregning af reserverne i et felt. Hvis fælderne skæres eller begrænses af forkastninger, er der også risiko for at fælderne kan lække gennem forkastningerne.