Udskriv
Sideopsætning
Timing

Grafik: DONG Energy

Forkert timing. Olien fanges ikke i en fælde men migrerer videre op mod havbunden. Dannes fælden før migration, er timingen i orden.

Geologisk tid - den fjerde dimension
Et kulbrintesystem er ikke kun en rumlig fordeling af kildebjergarter, reservoirer, fælder, forsegling, vand, olie og gas. Det omfatter også de geologiske og kemiske processer der gennem tid foregår i dette system. Den geologiske tidsfaktor er vigtig for forståelsen af systemet og dermed for en succesrig efterforskning.

Under Modenhed blev nævnt at der kan gå 100-200 milloner år fra bjerarten aflejres til maksimal uddrivelse af de dannede kulbrinter finder sted. Også migrationen er tidsstyret, og migrationsveje kan ændres i forbindelse med strukturelle ændringer i aflejringsbassinet.


Nye forkastninger kan dannes. Indsynkning kan ophøre eller forstærkes. Forkastningblokke kan hæves og roteres. Erosion kan igangsættes og aflejringssystemer ændres. Geologisk tid dækkende mange millioner år er således en fjerde og meget væsentlig væsentlig dimension i vor forståelse af kulbrintesystemet.

Fælde før migration
Timing i forbindelse med kulbrinte-efterforskning dækker det forhold at fælden skal være til stede og forseglingen være intakt på det tidspunkt hvor olien migrerer. I Centralgraven er hovedfasen for migration oftest yngre end ca. 50 millioner år, og da de fleste større strukturelle ændringer ligger forud herfor, er timing sjældent et problem i forbindelse med efterforskningen.

Omvendt er der tilfælde hvor en strukturel fælde i kalk har fanget kulbrinter tidligt i migrationfasen. Efter fyldning er den strukturelle lukning fjernet ved en asymmetrisk indsynkning af fælden. Kulbrinterne er imidlertid forblevet i reservoiret på grund af lav permeabilitet i den omgivende kalk. En oprindelig strukturel fælde med kulbrinter er herved blevet omdannet til en stratigrafisk fælde med et effektivt segl.