Udskriv
Sideopsætning
Bevarelse

Grafik: DONG Energy

Jo længere olien ligger i reservoiret, des større er risikoen for at den omdannes gennem kemiske eller biologiske processer, f.eks. til asfalt.

Olie - et produkt under omdannelse
Oliens oprindelige sammensætning og de fysiske og kemiske betingelser den udsættes for i reservoiret, vil med tiden føre til ændringer i oliens sammensætning og produktionsegenskaber i reservoiret. Flydeegenskaber, vægtfylde, gasindhold og anden sammensætning vil undergå forandringer.

I værste fald vil processerne kunne føre frem til at en olieakkumulation ikke vil kunne produceres fra reservoiret. Således kan olien være degraderet til en tung asfaltlignende substans uden de nødvendige flydeegenskaber.