Udskriv
Sideopsætning
Koncessioner
I 1962 fik A.P. Møller-Mærsk eneret på efterforskning og indvinding af olie i hele det danske koncessionsområde, og fire år senere lykkedes det for selskabet og dets daværende partnerne i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) at gøre det første danske oliefund i Nordsøen (Krakafeltet, se Producerende felter). Koncessionen blev i 1976 ændret ved en aftale mellem A.P. Møller-Mærsk og regeringen om gradvis tilbagelevering til staten af det meste af koncessionsområdet, som dermed blev gjort tilgængeligt for udstedelse af licenser til andre selskaber, deriblandt DONG Energy. I 2005 oprettedes Nordsøfonden der varetager statens interesser i produktionen af olie og gas og er samarbejdspartner for selskaberne i hovedparten af licenserne, bl.a. med 20% partnerskab i DUC.

Det danske koncessionsområde blev i 1997 opdelt i to dele: Nordsøen vest for 6°15' E og resten omfattende den østlige del af Nordsøen, landarealerne, de indre farvande og Østersøen omkring Bornholm. I det østlige koncessionsområde, hvor der hidtil ikke er gjort kommercielle fund, kan selskaberne løbende ansøge om og få tildelt licenser. I det vestlige område, hvor der er større sandsynlighed for at finde nye rentable felter, tildeles licenserne gennem udbudsrunder. Disse administreres af Energistyrelsen, som også er tilsynsførende myndighed i selskabernes varetagelse af licenserne, herunder overholdelsen af de stillede miljøkrav. Energistyrelsen står desuden for godkendelse af udbygningsplaner for de producerende felter.

Siden 1984 er der afholdt syv udbudsrunder, den seneste i 2014. Ved de tidligere udbudsrunder blev der sammenlagt udstedt 87 licencer, hvoraf de fleste er blevet tilbageleveret. Der blev udført over 60 efterforskningsboringer med fund i omkring 20% af disse, og syv felter blev erklæret kommercielle. Udbudsrunden i 2014 resulterede i 16 nye licenser fordelt på 12 selskaber.

Kilde: Energistyrelsen. Grafisk bearbejdning: Leif Løvborg.

Det vestlige koncessionsområde, maj 2016, med selskabernes licensarealer indtegnet.

I det såkaldte sammenhængende område var A.P. Møller-Mærsk gennem et halvt århundrede operatør på efterforskning og produktion af olie og gas. I 2017 frasolgte koncernen Mærsk Olie og Gas til det franske energiselskab Total, og i 2018 solgte DONG Energy (nu Ørsted) sine aktiviteter i Nordsøen til det britisk-schweiziske INEOS. På Energistyrelsens hjemmeside finder du et kort over samtlige licenser i det vestdanske område, se Danish licence area - May 2018 - The western area.