Udskriv
Sideopsætning
Producerende felter

Kilde: Energistyrelsen

Producerende felter og rørledninger i Nordsøen, 2015.


Ifølge Energistyrelsen var der i 2015 produktion på godt 55 platforme placeret på 19 olie- og gasfelter i den danske del af Nordsøen. A.P. Møller-Mærsk var operatør på 15 felter, DONG Energy på tre felter og det amerikanske Hess Corporation på ét felt. I 2014 udgjorde produktionen fra de 19 felter 9,6 mio. m3 olie og 3,8 mia. m3 gas fordelt på 11 selskaber. A.P. Møller-Mærsk, der siden starten af produktionen i 1972 har været langt den største leverandør af dansk olie og gas, stod i 2014 for 85% af olieproduktionen og 95% af gasproduktionen. Hovedparten af olieproduktionen og hele gasproduktionen i det danske koncessionsområde føres gennem rørledninger ind til land. På Syd Arne feltet opsamles olieproduktionen i lagertanke på havbunden, hvorfra den afhentes af tankskibe.

Siden 2005 er den danske produktion af både olie og gas faldet med 5-10% om året (jfr. Danske reserver, de to grafer). Faldet skyldes, at flere af de store ældre felter nu producerer på slutfasen ved lavere tryk og med større vandindhold i den rå olie og gas, der hentes op fra produktionsbrøndene (om separation af olie, gas og vand: se Produktionsanlæg).