Udskriv
Sideopsætning
Prospekter
Et prospekt kan defineres som en "mulighed" for at finde og producere kulbrinter indenfor et afgrænset volumen af geologiske lag. Forudsætningerne for et prospekt er omtalt under de 8 underemner til Geologiske forudsætninger. Man kan udtrykke disse forudsætninger kort ved at sige: Der skal være en porøs bjergart - et reservoir - som indeholder olien; der skal være dannet olie i nærheden, og olien skal kunne migrere ind i reservoiret; der skal være en fælde - en struktur som definerer et vist minimumsvolumen; og der skal være tætte bjergarter rundt om fælden som forhindrer olie i at slippe ud af fælden igen. Er disse forudsætninger opfyldt, er der tale om en prospektmulighed.

Efterforskningsgeologers og geofysikeres arbejde består i al sin enkelthed i at kortlægge, kvantificere og sætte usikkerheder på forudsætningerne. Når voluminerne er beregnet, og når omkostningerne og indtægterne fra en produktion er vurderet, er der skabt det nødvendige grundlag for beslutning om en boring på prospektet. Der er som regel tale om flere års arbejde fra prospektmuligheden identificeres til boring gennemføres.

Ethvert olieselskab arbejder med en prospektportefølje. Olien der produceres fra eksisterende felter skal erstattes af nye fund fra prospektporteføljen. Alternativt kan selskabet forsøge at købe sig ind med andele i felter hvor fund allerede er gjort af andre selskaber.

Evnen til at erhverve licenser og identificere gode prospekter er således en forudsætning for olieselskabernes "kommercielle" eksistens. Lykkes det ikke at erstatte produceret olie med nye fund, og er der ikke "erstatningsindtægter" f.eks. fra transport, raffinering eller detailsalg, må virksomheden lukke. Prospekter er derfor "penge i banken", eller snarere "måske penge i banken", idet det ikke altid er muligt at hæve på kontoen. Oftest slår forsøget fejl, men når det lykkes kan der være gode fortjenester, bl.a. til dækning af de fejlslagne forsøg.

Her har vi beskrevet hvorledes prospektet blev identificeret gennem den geologiske kortlægning. Under de næste punkter på emnelisten kan du læse om tre af de væsentligste aktiviteter i den efterfølgende kvantitative prospektvurdering, nemlig volumen- og reserveberegninger, usikkerhedsvurderinger og økonomiberegninger.