Udskriv
Sideopsætning
Magnetometri (magnetiske målinger)
Bjergarternes magnetiske egenskaber kan skabe lokale afvigelser i magnetfeltets størrelse og retning ved overfladen. Det er forholdsvis enkelt at opmåle magnetfeltet ved overfladen, og ved at benytte flyvemaskiner kan man dække store områder på kort tid. Metoden kan bruges i den indledende fase af kulbrinteefterforskning - til estimering af dybden til grundfjeldet og hermed til afgrænsning af sedimentære bassiner. Grundfjeldet består af krystallinske bjergarter der har et forholdsvis højt indhold af jern, hvilket gør dem mere magnetiske end sedimentære bjergarter.

Metoden kan normalt ikke benyttes til lokalisering af oliefælder fordi sedimentære bjergarter kun sjældent udviser variationer i de magnetiske egenskaber og de vil derfor ikke give anledning til nogen magnetisk anomali (se illustrationen til Gravimetri).Det magnetiske måleinstrument (et magnetometer) trækkes i en passende afstand efter flyvemaskinen for at undgå at målingerne påvirkes af dennes elektriske kredsløb.


G 877 Proton precession magnetometer

G 880 Cesium vapour magnetometer

Fotos venligst stillet til rådighed af ArkeX Ltd