Udskriv
Sideopsætning
Dataindsamling
Seismiske bølger
De seismiske bølger skal bevæge sig flere kilometer ned i undergrunden, reflekteres og vende tilbage til overfladen. Jo længere det seismiske signal har bevæget sig jo svagere bliver det fordi energien absorberes i materialet og spredes undervejs. Desuden er det kun en brøkdel af energien der reflekteres tilbage. Dette medfører at den energi der registreres ved overfladen er mindre end en milliontedel af den energi som blev sendt ned i jorden. Der kræves et kraftigt system til at generere signalet (kilden) og fintfølende instrumenter til at registrere signalerne.

Marin Seismik

Kilde: Niels Ter-Borch, DONG Energy

Kilde: Niels Ter-Borch, DONG Energy


AirgunTil havs foregår seismisk dataindsamling med specialbyggede skibe. Kilden består af en række luftkanoner (airguns) som slæbes gennem vandet ca. 100 m efter skibet. De seismiske signaler registreres med trykfølsomme hydrofoner som er monteret på et kabel der trækkes efter luftkanonerne. Kablerne kan være 3-5 km lange. Signalerne fra hydrofonerne omformes fra elektriske impulser til digitale data i kablet og sendes gennem lyslederkabler op på skibet hvor de gemmes på magnetbånd

Landseismik
På land registreres de seismiske signaler med geofoner som kan måle meget svage rystelser i jordoverfladen. Geofonerne stikkes ned i jorden og kobles sammen med kabler der kan være op til flere km lange. Kilden består enten af sprængladninger der placeres 10-20 m under jordoverfladen eller store vibratorer der er i stand til vibrere med frekvenser fra 10-100 Hz. Ofte vil man samtidigt anvende flere vibratorer som er synkroniserede via en radioforbindelse.


Kilde: Niels Ter-Borch, DONG Energy


Geofon

Kilde: Niels Ter-Borch, DONG Energy
Kilde: DONG Energy

 

Kilde: Niels Ter-Borch, DONG Energy


Støj
Foruden det seismiske signal vil man desværre også registrere en del støj ved overfladen. Til havs stammer støjen fra bølgerne på havoverfladen, skibsstøj og det signal som bevæger sig direkte fra kilden til hydrofonerne gennem vandsøjlen. På land vil der især være støj fra vinden, alle former for menneskelig aktivitet som for eksempel trafik og de bølger der løber langs overfladen direkte fra kilden til geofonerne.

Signal/støj forholdet
Ved seismisk dataindsamling er det af stor betydning at opnå et godt signal/støj forhold. Figuren nedenunder viser en af metoderne som benyttes for at opnå dette.

Grafik: Niels Ter-Borch, DONG Energy   Animation: Leif Løvborg

Grafik: Niels Ter-Borch, DONG Energy


Geofonerne på et landkabel og tilsvarende hydrofonerne på et marint kabel er samlet i grupper på op til 12 stykker sammen. Et seismisk signal kommer næsten lodret nede fra og registreres samtidigt i alle geofoner eller hydrofoner. Signalerne er i fase og det samlede signal bliver betydeligt kraftigere end de enkelte signaler. Støj der bevæger sig horisontalt langs med overfladen vil nå de enkelte geofoner/hydrofoner på forskellige tidspunkter. Signalerne er ude af fase, og de vil til dels modvirke hinanden. I teorien vil det samlede signal være svagere end de enkelte signaler. Resultatet er at signal/støj forholdet er bedre for en gruppe end det er for en enkelt geofon eller hydrofon.