Udskriv
Sideopsætning
Multipler
Multipler er falske refleksioner i de seismiske data. De stammer fra bølger der er blevet reflekteret flere gange op og ned mellem laggrænserne. Derved opstår der et signal som ankommer senere end den primære refleksion. Multiplerne vil blande sig med de primære refleksioner og derved virke som støj der gør tolkningen af de seismiske data vanskelig. Multipler kan i vidt omfang fjernes fra seismiske data ved seismisk databehandling.

Grafik: Niels Ter-Borch, DONG Energy

Seismisk profil fra den danske Nordsø. På profilet ses en ca. 400 m dyb glacial kanal som skærer sig ned i de ældre aflejringer på havbunden. Den lille skitse nederst til venstre i figuren viser det direkte signal (sort) og et signal som er reflekteret fra havbund og havoverfladen (rød), og som derved er forsinket 80 ms. Dette resulterer i falske refleksioner som ligger ca. 80 ms under de primære refleksioner. Ved refleksion ved havoverfladen vendes polariteten, så multiplerne har omvendt polaritet i forhold til de primære refleksioner.