Udskriv
Sideopsætning
Store datamængder

Grafik: Niels Ter-Borch, DONG Energy

Kube af seismiske data. Kuben består af 100 lag med hver 200 x 200 datapunkter, i alt 4 millioner punkter. Kuben dækker et område på 2,4 km x 2,4 km og højden er 400 m.Indsamling og behandling af seismiske data indebærer håndtering af store datamængder. De endelige seismiske data består af en blok af data hvor afstanden mellem hver spor (trace) oftest er 12,5 meter på hver led.

Det vil sige at der for hver km² er 6400 spor. Hvert spor indeholder et datapunkt for hver 4 millisekunder fra 0 til 6 sekunder hvilket giver 1500 datapunkter pr. spor. Hvert datapunkt er repræsenteret ved 4 bytes. Det samlede antal bytes bliver herved
6400 spor/km² x 1500 datapunkter/spor x 4 bytes/datapunkt = 38 megabytes/km².

Som nævnt på siden om seismisk databehandling består det endelige datasæt af en stærkt reduceret datamængde i forhold til de indsamlede data - ofte er der tale om en reduktionsfaktor på 40 eller mere. Det betyder at de indsamlede data består af mindst
40 x 38 megabytes/km² = 1,52 gigabytes/km².

En seismisk undersøgelse omfatter sjældent mindre end 200 km² hav- eller landområde, hvilket svarer til et mindre olie- eller gasfelt, men de fleste undersøgelser er langt mere omfattende. De største seismiske undersøgelser i Danmark dækker mere end 2000 km². En undersøgelse på 1000 km² indebærer indsamling af 1500 gigabytes data.