Udskriv
Sideopsætning
Seismisk teori
Seismisk tolkning går ud på at omsætte de seismiske data til en geologisk model, og grundlaget for tolkningen er forståelsen af hvordan de seismiske refleksioner opstår. Når de seismiske bølger rammer en grænseflade hvor de fysiske egenskaber (hårdheden) ændres, vil en vis procentdel af den seismiske energi blive reflekteret tilbage.

Dette kan udtrykkes mere præcist ved en laggrænses refleksionskoefficient der angiver forholdet mellem amplituden af den indkommende og den reflekterede seismiske energi (se figuren til højre).

En bjergarts akustiske impedans, I = vρ (den seismiske hastighed multipliceret med densiteten), er et udtryk for materialets "hårdhed".

Af formeludtrykket i figuren for refleksionskoefficienten RC fremgår følgende:

Refleksionskoefficienten afhænger af forskellen i akustisk impedans. Jo større forskel, jo kraftigere amplitude får den reflekterede bølge.

Refleksionskoefficienten kan være negativ. En negativ værdi betyder at polariteten af den reflekterede seismiske bølge er omvendt i forhold til den indkommende seismiske bølge - fasen er vendt 180 grader.

Grafik: Niels Ter-Borch, DONG Energy