Udskriv
Sideopsætning
Borehulsmålinger
Måling af seismisk hastighed og densitet i boringer
Man måler den seismiske hastighed og bjergarternes densitet, og herigennem også den akustiske impedans, ved at man i et borehul nedsænker en sonde udstyret med sensorer der sender de fysisk relevante signaler op til overfladen. Den resulterende måling kaldes en "log" [Boringens gennemførelse].

Kilde: Niels Ter-Borch, DONG Energy

Oven over: Densitet, seismisk hastighed og akustisk impedans målt i boringen Elna-1. Målingen blev udført af DUC gruppen i 1985. De tre seimiske parametre udviser generelt et stigende forløb med dybden.Til højre: Et seismisk profil gennem Elna-1 boringen med den akustiske impedans beregnet fra borehulslogs indtegnet oven på de seismiske data. Bemærk at de kraftige reflektorer er relaterede til store udsving i den akustiske impedans.

Kilde: Niels Ter-Borch, DONG Energy