Udskriv
Sideopsætning
Akustiske egenskaber


  Seismisk hastighed
m/s
Densitet

10³ kg/m³
Sandsten 2000 - 3000 2.1 - 2.4
Lersten 1100 - 2500 2.0 - 2.4
Mergel 2000 - 3000 2.1 - 2.6
Kalksten 2500 - 5500 2.0 - 2.6
Salt 4500 - 5500 2.1 - 2.3
Anhydrit 4000 - 5500 2.9 - 3.0
Kul 2200 - 2700 1.3 - 1.8
Granit 4500 - 6000 2.5 - 2.7
Vand 1450 - 1500 1.0
Olie 1200 - 1250 0.6 - 0.9

Kilde: Niels Ter-Borch, DONG Energy

Faktorer der har indflydelse på den akustiske impedans:

Bjergartens lithologi
Tabellen til højre viser seismisk hastighed og densitet for forskellige bjergartstyper og for vand og olie. Det ses at hastighederne for de fleste bjergartstyper spænder over store intervaller. Granit har meget ringe relevans for oliegeologi og er kun medtaget for sammenligningens skyld. Bemærk at olie har lavere seismisk hastighed og densitet end vand.

Dybde
En bjergart i dybden skal bære vægten af de ovenliggende bjergarter. Derved presses mineralkornene sammen. Dette giver højere densitet og højere seismisk hastighed fordi der opstår bedre kontakt mellem kornene.Alder
Når en bjerart ældes, vil den blive påvirket af diagenetiske processer. Det fører oftest til at der udfældes materiale i porerummene mellem mineralkornene. Derved reduceres porøsiteten, hvilket medfører at densiteten og den seismiske hastighed stiger.

Bjergartsvæsken
Når vand i porerummene erstattes af olie, vil den akustiske impedans oftest falde fordi olien har en større kompressibilitet og en lavere densitet end vand. Gas kan have en meget betydelig effekt på bjergartens akustiske impedans.

Bjergartsvæskens tryk
I tilfælde af at bjergartsvæsken ikke kan undslippe når bjergarterne begraves dybere og trykkes sammen, vil der opstå et overtryk. Bjergartsvæsken vil bidrage til at bære vægten af de overliggende bjergarter, og herved bliver kontakten mellem kornene dårlige og den seismiske hastighed falder.

Opsprækning
Opsprækning af bjergarterne kan ske i forbindelse med tektonisk aktivitet. Det medfører at hastigheden falder på grund af mindre stivhed og forøget porøsitet.