Borehulsseismik
Borehulsdata til seismisk tolkning
En seismisk tolkning tager oftest udgangspunkt i en eller flere boringer, hvor lagfølgen er kendt. Ud fra måling af bjergarternes seismiske hastighed og deres densitet kan man beregne et syntetisk seismogram og sammenligne dette med de seismiske data. For at finde den korrekte sammenhæng mellem reflektionstid og dybde udføres en borehulsseismisk undersøgelse.

Kilde: Niels Ter-Borch, DONG Energy

Borehulsseismisk undersøgelse.


En sonde udstyret med geofoner nedsænkes i borehullet, og signalerne fra kilden ved overfladen registreres og sendes op til overfladen hvor de lagres på en computer. Ved at gentage målingerne med jævne intervaller op igennem borehullet finder man tids-dybde relationen for det opmålte interval.

Kilde: Niels Ter-Borch, DONG Energy

Syntetisk seismogram.