Udskriv
Sideopsætning
Tolkning og kortlægning

Kilde: DONG Energy

Seismisk tolkning går ud på at opbygge en geologisk model ud fra de seismiske data i kombination med oplysninger fra boringer samt blotninger hvis sådanne er til rådighed. Arbejdet foregår på kraftige computere med specialiseret software.

Efter at de seismiske reflektorer er blevet identificeret ud fra borehulsdata, kan man følge dem rundt på de seismiske data. Derved fremkommer et datasæt bestående af reflektionstider der optegnes på et kort med farvekoder og konturer. Forkastningerne identificeres og følges ligeledes og indtegnes på kortene. Ud fra disse kort kan man finde mulige olie og gasfælder.
Kilde: Niels Ter-Borch, DONG Energy

 

Kilde: Niels Ter-Borch, DONG Energy

Seismiske data.

 

Seismiske data med tolket horisont.Kilde: Niels Ter-Borch, DONG Energy

 

Kilde: Niels Ter-Borch, DONG Energy

Seismiske data med tolkede forkastninger.