Udskriv
Sideopsætning
Seismiske tegn på kulbrinter
Indikationer på olie og gas
 

Grafik: Niels Ter-Borch, DONG Energy


I nogle tilfælde er det muligt at detektere tilstedeværelsen af olie eller gas ud fra de seismiske data direkte. Figurerne ovenover viser et eksempel på påvisning af gas i et sandstensreservoir i den danske del af Nordsøen. En normalforkastning har skabt en fælde hvor gas er blevet fanget. Selv små mængder fri gas i et reservoir medfører en kraftig reduktion i den seismiske hastighed, hvilket i dette tilfælde medfører følgende:

Kraftige amplituder
Den kraftige reduktion i hastigheden i kombination med en reduktion i densiteten medfører at sandstenens akustiske impedans reduceres betydeligt. I det gasfyldte område er kontrasten i akustisk impedans til det ovenliggende lerlag langt større end i områder med kun vand. Det skaber kraftige amplituder.

Polaritetsskift
Den vandfyldte sandsten har en højere akustisk impedans end lerstenen, men når den indeholder gas, har den en lavere akustisk impedans. Det betyder at polariten af reflektoren skifter fra positiv til negativ når man følger den fra det vandfyldte område ind i området med gas.

Gas-vand kontakt
Grænsefladen mellem gasholdigt reservoir og rent vand vil være horisontal, og denne flade vil i sig selv udgøre en reflektor der skærer på tværs af sedimenternes lagflader. I dette tilfælde er grænsefladens reflektor ikke helt flad fordi den lave hastighed i det gasfyldte område forsinker signalet. Jo tykkere gaszone, jo større forsinkelse.

Hvor meget gas kan der være i en sådan fælde? Der skal kun nogle få procent gas i vandet for at give en effekt som i dette eksempel. Man kan ikke skelne mellem små eller store mængder. Dette kaldes ofte "the fizzy water problem". Vi kan altså ikke vurdere mængden af gas ud fra de seismiske data alene.