Udskriv
Sideopsætning
Porøsitetskortlægning
Det er muligt at estimere bjergarternes porøsitet ved en proces bestående af 2 trin:

Først beregnes den akustiske impedans af bjergarterne ved inversion af de seismiske data. Inversion er den omvendte proces af beregning af syntetiske seismogrammer som beskrevet under Borehulsseismik. Hvor beregning af syntetiske seismogrammer ud fra en model af de akustiske impedansværdier er en forholdsvis enkel proces, er inversion langt mere kompliceret. Det skyldes at de seismiske data ikke indeholder tilstrækkelig med information til en præcis bestemmelse af impedansmodellen. Man må finde den model der giver den bedste overensstemmelse mellem de seismiske data og de beregnede syntetiske data.

Dernæst bestemmes porøsiteten ved at man antager en sammenhæng mellem akustisk impedans og porøsitet. Denne sammenhæng udledes oftest ved at benytte information fra borehulslogs fra nærliggende borehuller.


Kilde: ødegaard A/S

Seismisk profil (øverst) og estimeret porøsitet (nederst).