Udskriv
Sideopsætning
Sedimentologi
Både kilde-, reservoir- og seglbjergarter er i reglen sedimenter, og det er derfor særligt vigtigt at kunne kende dem og deres udbredelse. I sedimentologien beskriver vi aflejringernes bestanddele, de aflejringsmønstre (strukturer) som kan ses i aflejringerne, samt lagenes udbredelse og form. Vi fortolker også hvordan aflejringerne er dannede.

Lagenes relative aldre
Overalt hvor vi kan kende det ene lag fra det andet, kan vi opstille en relativ aflejringsrækkefølge eller alder. Afhængig af hvordan vi kender lagene fra hinanden, siger vi at den relative aflejringsrækkefølge er Biostratigrafisk (hvis den er baseret på fossiler) eller Lithostratigrafisk (hvis den er baseret på bjergartstyperne/sedimenttyperne). Vi kan også basere stratigrafien på bl.a. indirekte geofysiske oplysninger (seismisk stratigrafi), petrofysiske oplysninger (logstratigrafi) eller karakteristiske lagserier som er aflejrede i tilknytning til samme begivenhedsforløb (sekvensstratigrafi).

Foto: Michael Larsen, GEUS

Lyse sedimentlag (med sorte slagskygger) som er aflejret i havet er dækket med sorte vulkanske lag. Siden aflejringen er dette grønlandske område blevet hævet op så det nu eroderes.