Udskriv
Sideopsætning
Transgressioner og regressioner
Mange af de største sandreservoirer er opstået i forbindelse med at vandstanden i havet har ændret sig. Når vandstanden stiger (transgression), overskylles landområderne langsomt sådan at der efterhånden kan aflejres strandsand som et sammenhængende tæppe længere og længere ind over landet. På denne måde kan sandlag komme til at udgøre vidt udbredte olie og gasreservoirer.

Imidlertid er effekten langt mere dramatisk når vandstanden i havet falder (regression). I denne situation "stiger landet op af havet", og det nye land slides (eroderes) af bølgerne så der dannes erosionskyster og klinter. Det materiale som på denne måde fjernes fra landet, skylles ud på dybere vand hvor det kan opbygge meget store sedimentmængder. Der findes mange gode olie og gas reservoirer i denne type aflejringer.

Grafik: Erik Nygaard, GEUS