Udskriv
Sideopsætning
Kornstørrelse
Et sediments kornstørrelse beskriver hvor fint eller groft det er, uden at sige noget om hvad kornene består af. Betegnelsen "ler" bruges ikke kun om de mindste kornstørrelser, men også om "ler-mineraler". F.eks. kan skrivekridt, som består af mineralet kalcit, have kornstørrelsen "ler".

Alle de sedimenter der er opstået ved aflejring af løse mineralkorn som er grovere end ler, er afsat af strømmende vand (eller luft). Jo grovere og jo mere velsorteret et sediment er, jo voldsommere har strømningen været for at transportere det derhen hvor det er aflejret. Aflejringen sker på steder hvor strømningshastigheden er aftaget igen.


Grafik og fotos: Erik Nygaard, GEUS

Klik på en kornstørrelse for at se foto
Grafik og fotos: Erik Nygaard, GEUSLer   Silt
 
Fint sand   Mellem sand
 


Groft sand   Grus
 
Sten