Kornstørrelse
Et sediments kornstørrelse beskriver hvor fint eller groft det er, uden at sige noget om hvad kornene består af. Betegnelsen "ler" bruges ikke kun om de mindste kornstørrelser, men også om "ler-mineraler". F.eks. kan skrivekridt, som består af mineralet kalcit, have kornstørrelsen "ler".

Alle de sedimenter der er opstået ved aflejring af løse mineralkorn som er grovere end ler, er afsat af strømmende vand (eller luft). Jo grovere og jo mere velsorteret et sediment er, jo voldsommere har strømningen været for at transportere det derhen hvor det er aflejret. Aflejringen sker på steder hvor strømningshastigheden er aftaget igen.


Ler


Silt


Fint sand


Mellem sand


Groft sand


Grus


Sten


Grafik og fotos: Erik Nygaard, GEUS