Udskriv
Sideopsætning
Porøsitet og permeabilitet
Størrelsen af hulrmmene mellem sedimentets korn (porøsiteten) og strømningsmuligheden (permeabiliteten) for den væske eller gas der findes i hulrummene, afhænger til en vis grad af kornstørrelserne. Porøsiteten er større jo bedre sedimentet er sorteret efter kornstørrelse og kan være så høj som 35% i almindeligt sand. Aflejringer hvor der også er porøsitet inde i sedimentkornene (som f.eks. i skrivekridt), kan have porøsiteter helt op til 50%. Porøsiteten angiver hvor meget olie eller gas der er plads til [Reserveberegninger].

Permeabiliteten er, alt andet lige, også relativt stor i velsorterede sedimenter, men afhænger dog i langt højere grad af kornstørrelsen. Jo større kornstørrelse der er i et velsorteret sediment, jo højere permeabilitet fordi strømningen foregår lettere i store porer end i små. Permeabiliteten angiver hvor let det er at producere olien eller gassen [Bjergarters reservoiregenskaber].


Velsorteret og finkornet
Høj porøsitet Lav permeabilitet
Dårligt sorteret
Lav porøsitet Lav permeabilitet
Velsorteret og grovkornet
Høj porøsitet Høj permeabilitet

Grafik: Erik Nygaard, GEUS

Figuren viser hvordan en aflejrings porøsitet og permeabilitet afhænger af kornstørrelser og sortering af korn.