Udskriv
Sideopsætning
Absolutte aldre
En meget konkret måde at bestemme en aflejrings alder på er den absolutte datering. Metoden er baseret på at mange aflejringer har et lille indhold af radioaktive grundstoffer, især uran (U238), thorium (Th232) og kalium (K40).

Et radioaktivt grundstof er ustabilt og nedbrydes med konstant hastighed, sådan at det altid varer lige mange år at nedbryde halvdelen af det stof der er tilbage. Denne halveringstid har forskellig længde for hvert radioaktivt stof. Ved nedbrydningen omdannes det ustabile radioaktive stof til stabile stoffer. Ved at måle forholdet mellem radioaktivt stof og de stabile nedbrydningsprodukter kan vi derfor regne ud hvor mange år aflejringen har eksisteret og dermed bestemme lagets alder. Den stratigrafi som er baseret på absolutte dateringer, kaldes Chronostratigrafi ("tids-stratigrafi").

Grafik: Leif Løvborg

Radioaktiv omdannelse af de tre grundstoffer thorium, uran og kalium. Oprindeligt thorium består udelukkende af Th232 som har en halveringstid på 14 mia. år. Uran og kalium indeholder henholdsvis 99,3% U238 og 0,012% K40. Halveringstiderne for disse to radioaktive isotoper er vist med lodrette streger.