Udskriv
Sideopsætning
Produktionsanlæg
Når undergrunden er kortlagt og boringer i reservoiret har bekræftet et felts omtrentlige størrelse og sammensætning af olie og gas, er tiden inde til at finde den rigtige løsning for udbygning af feltet, således at produktion kan iværksættes.

Feltudbygning
Formålet med feltudbygning er:

Kilde: Energistyrelsen

Det første der skal gøres, er at se på området omkring feltet der skal udbygges. Figuren herover viser olie- og gasanlæg og rørledninger i den danske del af Nordsøen. Ligger nogen af disse behandlingsanlæg og ledninger i nærheden af feltet? Har disse anlæg ledig kapacitet inden for de kommende år? Er ejerne villige til at stille kapacitet til rådighed på rimelige vilkår?

Op gennem 1990-erne var dette ofte vanskeligt i den sydlige del af Nordsøen, da systemerne var belastet af en stadigt stigende produktion. Efter omkring 2005 har produktionen mange steder været faldende, så mulighederne har forbedret sig for at tilslutte sig eksisterende anlæg.

Olien og gassen fra reservoiret skal behandles, før den kan transporteres og sælges. Normalt medfølger der også betydelige mængder vand fra reservoiret ved produktionen af olien og gassen. Naturgassen skal behandles, så den næsten ikke indeholder svovl, vand og væsker. Råolien skal tilsvarende have reduceret sit indhold af vand og flygtige komponenter. Når vandet er skilt fra olien og gassen, skal det renses omhyggeligt inden udledning. I Danmark bliver vandet efter rensningen for størstedelens vedkommende pumpet tilbage i reservoiret.

Platform-produktionsanlæg
Da alle producerende felter i Danmark ligger i Nordsøen, blive brønde og behandlingsudstyr placeret på store platforme sammen med de nødvendige hjælpesystemer og beboelse. Platformene står på lange ben, således at selv de største bølger ikke når dem. Disse platforme danner små samfund, hvor driftspersonalet døgnet rundt sørger for, at gassen og olien på sikker og stabil vis kommer op fra undergrunden, behandles og sendes videre gennem transportsystemerne til forbrugerne.

Billederne her er fra Siri-produktionsfeltet. Til venstre ses viser platformen med produktionsanlæg og beboelse, og på billedet herunder får man et indtryk af produktionsanlæggets komplicerede og kompakte indretning.

Kilde: DONG Energy


Da alle producerende felter i Danmark ligger i Nordsøen, blive brønde og behandlingsudstyr placeret på store platforme sammen med de nødvendige hjælpesystemer og beboelse. Platformene står på lange ben, således at selv de største bølger ikke når dem. Disse platforme danner små samfund, hvor driftspersonalet døgnet rundt sørger for, at gassen og olien på sikker og stabil vis kommer op fra undergrunden, behandles og sendes videre gennem transportsystemerne til forbrugerne.

Diagrammet herunder viser processen hvor gassen udskilles fra olien og olien renses for vand og flygtige komponenter i store separationsbeholdere.

Kilde: DONG Energy


Den lette gas ledes ud fra toppen af beholderne, og da vand er tungere end olie, kan vandet pumpes ud fra bunden af beholderne. Tilbage bliver olien, som herefter pumpes gennem en måler til rørledningen mellem platformen og en lagercentral på land. Gassen behandles og komprimeres i flere trin til det nødvendige tryk for eksport og måles inden den sendes videre mod land i rørledning.