Sikkerhed
Når man borer en brønd i en olie- eller gasforekomst, arbejder man med nogle voldsomme naturkræfter. Det naturligt forekommende overtryk i olie- eller gas-lommen balanceres med densiteten af det boremudder der til enhver tid fylder brønden. På den anden side må man heller ikke anvende en mudderdensitet som er for høj. Det vil forårsage en opsprækning af den bjergart der bores i, så mudderet forsvinder gennem sprækkerne.

Der lægges mange kræfter i at finde frem til og anvende den korrekte mudderdensitet for at bore en brønd så sikkert som muligt. Alligevel går det ind imellem galt - med mere eller mindre katastrofale følger.

Kilde: Wikimedia Commons   Foto: Dexcel


Billedet herover viser en BOP (BlowOut Preventer) adskilt i to dele. BOP'en er placeret i toppen af brønden, mens den bores. Den består af en række meget kraftige hydrauliske stempler der kan lukke ind omkring borestrengen, hvis der skulle opstå et overtryk i brønden. Afhængig af hvor alvorlig situationen er, kan BOP'en aktiveres mere eller mindre dramatisk. I den mildeste situation lukkes en overdimensioneret gummipakning tæt omkring borestrengen. I det mest dramatiske tilfælde kan borestrengen skæres over på mindre end et sekund for på den måde at isolere brønden totalt. Det vil ske som den sidste desperate udvej og umiddelbart før en evakuering. Når borestrengen skæres over, mister man nemlig samtidig muligheden for at genvinde kontrollen over brønden.

En overtrykssituation, som BOP'en ikke reagerer på, muligvis fordi den er ikke er blevet vedligeholdt efter forskrifterne, kan resultere i et blowout hvis de signaler, der indikerer at trykket i brønden er for højt, enten har vist sig for sent eller ikke er blevet set i tide. Resultatet bliver, at boremudder sprøjtes ud over riggen efterfulgt af olie og gas, som med stor sandsynlighed vil antændes og starte en brand. Den eneste løsning i en katastrofesituation som denne er evakuering af riggen.

En brand vil enten slukkes af sig selv når brønden kollapser efter et stykke tid, eller man kan alternativt bore en ny brønd ind i den ulykkesramte brønd. Når forbindelsen imellem de to brønde er etableret, kan man slukke branden ved at stoppe for tilførslen af olie og gas med cement.

Nedenstående foto viser brandslukningsskibe i Mexico Golfen under forgæves bestræbelser på at bekæmpe branden på boreriggen Deepwater Horizon, som eksploderede den 20. april 2010 efter et blowout og sank dagen efter med et omfattende olieudslip til følge.


Kilde: Wikimedia Commons   Foto: U.S. Coast Guard (ID 100421-G-0000L-003)